top of page

小紅帽教室


老師介紹

未命名-1_工作區域 1_edited.png
未命名-1_工作區域 1_edited.png
未命名-1_工作區域 1_edited.png
未命名-1_工作區域 1_edited.png
未命名-1_工作區域 1_edited.png

Ms Kay

兒童情緒教育課程總監

兒童遊戲治療師導師

兒童家庭教育指導師

SEN情緒及學習指導

超過15年青少年教育及輔導經驗

Ms Kay.jpeg
未命名-1_工作區域 1_edited.png

兒童義工課程導師及總監

未命名-1_工作區域 1_edited.png

資深註冊英語老師

未命名-1_工作區域 1_edited.png

親子書籍《有偈傾 》作者

未命名-1_工作區域 1_edited.png

兩位小孩的母親

「我個小朋友經常坐唔定,做事諸多甩漏又心不在焉,佢係咪專注力好低?」

究竟什麼是「專注力」?

原來「專注力」共分5大類包括「聚焦專注力」「選擇性專注力」「轉換性專注力」「分散性專注力」及「持續專注力」

 

另外,專注力不足有什麼表現?
Ms Kay向您逐一解釋!

「小朋友教極唔聽,每次玩完玩具總係唔肯收拾,可以點算?」

究竟如何幫助小朋友改掉壞習慣?
Ms Kay教您4個實用小貼示!
bottom of page